Основна тригонометрична тотожність – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Формули й таблиці

МАТЕМАТИКА

ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Основна тригонометрична тотожність

Для будь-якого x

 Основна тригонометрична тотожність   ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ
Основна тригонометрична тотожність – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ