Охорона природи. Червона книга

РОЗДІЛ ІІІ ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 3. Людина на планеті Земля

§ 52. Охорона природи. Червона книга

Вивчення параграфа допоможе вам:

– наводити приклади рослин і тварин своєї місцевості, занесених до Червоної книги;

– пояснювати призначення Червоної книги.

Як ви зрозуміли з попередніх параграфів, споживацьке ставлення до природи завдає великої шкоди і природі, і людині. Щоб зберегти природу для майбутніх поколінь, які будуть жити після нас на Землі, необхідно кожному відповідально поставитися до її

збереження.

Охорона природи. Охороняють кордони держави від ворогів, будинок чи квартиру від злодіїв. А від чого охороняють природу? Виявляється, природу людина охороняє від самої себе. А точніше, від негативних впливів своєї діяльності на неї.

 Охорона природи. Червона книга

Піклування людини про природу

Охорону природи здійснюють різними способами. Держава видає закони, якими забороняється чинити дії, що мають негативний вплив на природу. Вчені і лікарі розробляють норми допустимого вмісту шкідливих речовин у воді, продуктах харчування. Працівники санітарно-епідеміологічних станцій стежать

за дотриманням встановлених норм, контролюють вміст у повітрі та воді різних речовин.

Не байдужі до охорони природи люди виходять на суботники та недільники, проводять акції. Вони прибирають територію, насаджують рослини, заготовляють корм для диких тварин і птахів, щоб узимку їх підгодовувати. З метою охорони природи створено різні види природоохоронних територій – заповідники, заказники, національні парки тощо.

Червона книга України. Ви розглянули різні екосистеми і зрозуміли, що живі організми тісно пов’язані між собою. Навіть ті комахи, яких ми називаємо шкідниками і не вболіваємо за їхнє існування, мають право на життя. Якщо їх не стане, комахоїдним птахам забракне корму. Кожен із видів рослин чи тварин повинен зберегтися на Землі.

Один вид може налічувати мільйони особин. За нього вчені спокійні – йому не загрожує зникнення. Але для багатьох видів ця загроза реально існує. Тому були створені Червона книга України “Тваринний світ” і Червона книга України “Рослинний світ” (мал. 182, с. 224).

 Охорона природи. Червона книга

Мал. 182. Червона книга України

 Охорона природи. Червона книга

Зображення рослин і тварин Червоної книги на поштових марках

До останнього видання Червоної книги України (2009 рік) увійшли 542 види тварин і 826 видів рослин і грибів.

Колір обкладинки сигналізує про небезпеку. Він попереджає людей, що рослини, тварини, гриби потребують захисту.

Мета заснування Червоної книги – поліпшення охорони рідкісних та таких видів рослин, тварин, грибів, що перебувають під загрозою зникнення.

Прикладами тварин Червоної книги України є їжак вухатий, заєць білий, хом’ячок сірий, ведмідь бурий, бражник мертва голова, махаон звичайний (мал. 183).

З рослин до Червоної книги занесені підсніжник складчастий, сон великий, будяк пагорбовий, ковила українська, тис ягідний (мал. 184) та інші.

Прикладами грибів Червоної книги є зморшок степовий, печериця мухомороподібна, боровик бронзовий, сироїжка синювата (мал. 185).

У Червоній книзі України про кожний із занесених до неї видів тварин, рослин і грибів указуються:

– назва українською і латинською мовами;

– ступінь вразливості (зниклі, зникаючі, вразливі, рідкісні, невизначені, недостатньо відомі, відновлені);

– заходи з охорони, розмноження та розведення у спеціально створених умовах;

– фотографія або малюнок, картосхема розповсюдження;

– наукове значення;

– поширення в Україні;

– чисельність у природі, причини зміни чисельності;

– умови життя (для тварин) і місцезростання (для рослин);

– опис виду;

– відомості про розмноження або розведення в неволі.

Червона книга України – основний документ, у якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних видів тварин, рослин, грибів і таких, що перебувають під загрозою зникнення.

 Охорона природи. Червона книга

Мал. 183. Тварини Червоної книги України: а – їжак вухатий; б – хом’ячок сірий; в – бражник мертва голова; г – махаон звичайний

 Охорона природи. Червона книга

Мал. 184. Рослини Червоної книги України: а – підсніжник складчастий; б – сон великий; в – будяк пагорбовий; г – тис ягідний

 Охорона природи. Червона книга

Мал. 185. Гриби Червоної книги України: а – зморшок степовий; б – печериця мухомороподібна; в – боровик бронзовий; г – сироїжка синювата

Скарбничка знань

У 1948 р. було створено Міжнародний союз охорони природи. Мета його створення – вивчення зникаючих видів рослин і тварин та проведення заходів для їх збереження. Зібрану інформацію про рідкісні рослини і тварин було надруковано у книзі під назвою “Червона книга фактів”. Так з’явилася перша Червона книга.

У 1966 р. було видано Міжнародну Червону книгу з різнокольоровими сторінками. Після цього багато держав вдалися до створення своїх національних Червоних книг.

Станьте дослідниками природи

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Складання Червоної книги своєї місцевості

Мета: з’ясувати, які тварини, рослини, гриби вашої місцевості занесені до Червоної книги України.

Ознайомтеся зі структурою Червоної книги, розгляньте малюнки та фотографії занесених до неї організмів. Виберіть серед них види тварин, рослин, грибів вашої місцевості. Запишіть про них інформацію в зошиті за планом:

1. Назва.

2. Ступінь вразливості (зниклі, зникаючі, вразливі, рідкісні, невизначені, недостатньо відомі, відновлені).

3. Наукове значення.

4. Умови життя (для тварин) і місцезростання (для рослин). Будьте захисниками природи

Запам’ятайте занесені до Червоної книги організми вашої місцевості та оберігайте їх. Одержану інформацію поширюйте серед рідних і знайомих. Переконуйте їх у необхідності збереження цих тварин, рослин, грибів.

Перевірка знань

1. Яке призначення Червоної книги України?

2. Живі організми яких груп занесені до Червоної книги?

3. Яких тварин Червоної книги ви запам’ятали?

4. Які рослини і гриби із занесених до Червоної книги України ви можете назвати?

5. Запишіть назви тварин, рослин і грибів вашої місцевості, занесених до Червоної книги України, які вам доводилося бачити.

6. Поясніть призначення Червоної книги.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Охорона природи. Червона книга - Натурологія


Охорона природи. Червона книга