Натурологія

now browsing by category

 

ЯК ДЕРЕВА ЗУСТРІЧАЮТЬ ВЕСНУ?

РОСЛИНИ ЛІСУ

ДОСЛІДЖУЄМО СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТУ

РОСЛИНИ НАВЕСНІ

ПОЛЕ. РОСЛИНИ ТА ТВАРИНИ ПОЛЯ

ОХОРОНА ЛІСУ

ОСІННІ ЯВИЩА В ЖИТТІ РОСЛИН

Теплові пояси Землі

ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ

Склад і властивості повітря

ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ НАВЕСНІ ЖИТТЯ ЗВІРІВ?

Екосистеми

ЧОМУ КАЖУТЬ, ЩО ВЕСНЯНИЙ ДЕНЬ РІК ГОДУЄ?

Організм. Властивості організмів

ОЗНАКИ ВЕСНИ

ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ВЛІТКУ НЕЖИВА ПРИРОДА?

Водне середовище життя організмів

ЯКІ ТУРБОТИ ПРИНОСИТЬ ЗИМА ЛЮДЯМ?

ЕКСКУРСІЯ У ВЕСНЯНИЙ ЛІС (ПАРК)

ОХОРОНА ПТАХІВ

НЕВИДИМІ ЛАНЦЮГИ В ОСІННЬОМУ ЛІСІ

ЧОМУ БУВАЄ ВІТЕР

БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ

ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ В ЗОНІ ЛІСОСТЕПУ

Чисті речовини і суміші

Рослинний і тваринний світ Африки

Сузір’я

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ В АВСТРАЛІЇ

ЧОМУ БУВАЄ ДЕНЬ І НІЧ?

Молекули. Рух молекул

ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ЖИТТЯ КОМАХ І РИБ ВОСЕНИ?

Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт

ЖИВА ПРИРОДА ВЛІТКУ

СИЛА. ВИДИ СИЛ

ЯКУ ФОРМУ МАЄ ГОРИЗОНТ?

СИЛИ В ПРИРОДІ

ЯКІ ТРАВ’ЯНИСТІ РОСЛИНИ ПЕРШИМИ ЗАЦВІТАЮТЬ НАВЕСНІ?

Різноманітність фізичних явищ

МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ В ДОВКІЛЛІ ЛЮДИНИ

Кримські гори

Україна на карті світу. Карта України

Форми земної поверхні. Рівнини і гори України

Екологічні проблеми та їх подолання

ЯКІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПРИРОДОЮ ДОПОМОГЛИ ЛЮДИНІ СТВОРИТИ КАЛЕНДАР

Жива природа Антарктиди

Зображення місцевості на плані

Північний Льодовитий океан

ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЛЮДИНОЮ

ЩО ТИ ЗНАЄШ ПРО РОСЛИНИ СИМВОЛИ УКРАЇНИ?

ТВАРИНИ НАВЕСНІ. КОМАХИ

ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ВОСЕНИ ЖИТТЯ ПТАХІВ?

Мішані ліси (Полісся)

ЯКІ ПРИКМЕТИ У ЛІТА?

Наземно-повітряне середовище життя організмів

ПРИСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ ДО УМОВ ІСНУВАННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ВЗИМКУ НЕЖИВА ПРИРОДА?

КРУГООБІГ ВОДИ В ПРИРОДІ

ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ В УКРАХНСЬКИХ КАРПАТАХ

ЧИ ВСІ ЛІСОВІ ЯГОДИ МОЖНА КУШТУВАТИ?

ФОРМИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

Грунтове середовище життя організмів

Грунти України. Охорона грунтів

ЕКОСИСТЕМИ РІДНОГО КРАЮ

НАША ПЛАНЕТА

ВИДИ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН І РОСЛИН

РОСЛИНИ ВЗИМКУ

РІЧКИ, ОЗЕРА І БОЛОТА УКРАЇНИ

ЯКІ ОСІННІ ТУРБОТИ У ЛЮДЕЙ В МІСТАХ І СЕЛАХ?

Будова і властивості твердих тіл, рідин і газів

Явища природи

ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ДО ПОСІВУ

САД ЯК ШТУЧНА ЕКОСИСТЕМА. ДОГЛЯД ЗА САДОМ

ПОГОДА ВЗИМКУ

ЯКИМИ БУВАЮТЬ ДЕРЕВА, КУЩІ, ТРАВ’ЯНИСТІ РОСЛИНИ

ПЕРЕВІР СЕБЕ: ЩО Я ЗНАЮ ПРО ПРИРОДУ ВЗИМКУ?

РОСЛИНИ І ТВАРИНИ ПРІСНИХ ВОДОЙМ

Загальна будова Сонячної системи

РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ ТА СПОСОБИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Тихий океан

КОЛИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ІЗ ВИРІЮ ПЕРЕЛІТНІ ПТАХИ?

Форма і розміри Землі

Корисні копалини України

ЯВИЩА ПРИРОДИ. ПОРИ РОКУ

Діяльність людей у зоні лісостепу. Охорона лісостепу

СИЛИ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ДОВКІЛЛІ

ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ТІНІ ВІД ГНОМОНА ТА ПЛАНУВАННЯ РЕГУЛЯРНИХ (1-2 РАЗИ НА МІСЯЦЬ) СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ВИСОТОЮ СОНЦЯ ОПІВДНІ

БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РІДИН

Чумацький Шлях

ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ АВСТРАЛІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Астрономія

ЯК УТВОРЮЄТЬСЯ ЛІД НА СТАВКУ

НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ

ЗМІНИ В БІОСФЕРІ ПІД ВПЛИВОМ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

ЯКІ РОСЛИНИ ЗАНЕСЕНІ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ?

ЯК ОСІННІ ЯВИЩА ВІДБУВАЮТЬСЯ У ЖИТТІ РОСЛИН?

КОЛИ ЗЯВЛЯЮТЬСЯ НАВЕСНІ КОМАХИ?

ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

ПРИРОДНА ЗОНА: ЛІСОСТЕП