Партія парламентська (партії парламентського типу)

Політологічний словник

Партія парламентська (партії парламентського типу) – партія, що зорієнтована на парламентську роботу, на функціонування в рамках парламентаризму (тобто самого парламенту, а також місцевих, комунальних, муніципальних, провінційних та інших представницьких органів); партія, що працює в парламенті або представлена фракцією в парламенті. З-поміж усіх функцій основною для П. п. є розробка стратегії виборчих кампаній, програм для виступу і участі у виборах, організація і забезпечення перемоги на виборах. Виокремлюють

три основні типи П. п.: 1) класичні партії (наприклад, республіканська і демократична партії США, консервативна партія у Великобританії), які функціонують там, де високою і помітною є роль представницької системи; 2) партії, що розглядають парламентську роботу як один із напрямів своєї політичної діяльності. П. п. мають порівняно стійке членство і базуються здебільшого на трьох основах: партійна структура, депутатський корпус і профспілкові та інші масові організації; 3) комуністичні партії, які в минулому розглядали парламентську діяльність не інакше, як другорядну, оскільки їхня ідеологія існувала саме
як державна ідеологія.

Даниленко В. И. Современный политологический словарь. – М., 2000; Головатий М. Ф. Соціологія політики. – К., 2003; Политическая социология. – Ростов н/Д, 1997; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Б. Бабкіна. – К., 1997.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Партія парламентська (партії парламентського типу) - Довідник з політології


Партія парламентська (партії парламентського типу)