Передання підприємства

Передання підприємства – процес передання покупцеві купленого ним підприємства за актом (який містить дані про структуру підприємства, виявлені недоліки та ін.). П. п. вважається завершеним з моменту підписання акта обома сторонами.
Передання підприємства