Перегляд умов договору

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ IX.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

9.9. Перегляд умов договору

У процесі реалізації готової продукції, товарів, послуг підприємствам-покупцям можуть надаватись різні знижки: постійним клієнтам, за обсяг купівлі, вчасну оплату, готівковий платіж тощо. Так маркетологи називають знижками “сконто” знижки, які надаються за дострокове здійснення платежів у порівнянні з договірними строками. Розмір таких знижок, залежно

від строку платежу, звичайно встановлюється на рівні 3-5 %.

Перегляд умов договору регламентується законами з оподаткування та Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.96 № 703 “Про деякі заходи щодо вдосконалення договірних взаємовідносин та проведення заліку взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності і оформлення розрахунків векселями”. Постановою було рекомендовано підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форм власності, провести до 1 серпня 1996 р. перегляд умов договорів, в тому числі бартерних, з резидентами на поставлену продукцію (виконані роботи,

надані послуги) для зменшення сум зобов’язань за домовленістю сторін з відображенням зменшення сум зобов’язань за договорами у кредиторів на зменшення доходів, а у боржників – на збільшення фінансових результатів, а також періодично переглядати умови договорів з врахуванням інфляційних процесів, взаємодії цінового фактору і додержання вказаних вимог.

При зміні умов договору, на підставі підписаного сторонами документу, в якому зафіксована згода про зменшення зобов’язань за раніше відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги, сума зменшення зобов’язань у кредитора відображається за дебетом субрахунку 704 “Вирахування з доходу”, а за кредитом відображається сума списання дебетових оборотів на рахунок фінансових результатів.

Підприємства-дебітори на підставі підписаного сторонами документа, в якому зафіксована згода про зменшення зобов’язань за раніше одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, суму зменшення зобов’язань відображають за дебетом рахунку розрахунків та кредитом рахунку 719 “Інші доходи від операційної діяльності”.

Показники виручки від реалізації і фінансових результатів у бухгалтерській звітності відображаються в тому періоді, в якому проведені записи по зменшенню зобов’язань.

Згідно з пп. 4.5.1 Закону України “Про податок на додану вартість”, у разі коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то:

А) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок відкоригованого значення податку;

Б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, якщо він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів (послуг).

У зворотному порядку відбувається перегляд сум податкових зобов’язань при збільшенні суми компенсації продавцю.

Зменшення суми податкових зобов’язань платника податку – постачальника при зміні компенсації вартості товарів (послуг), наданих особам, які не були платниками цього податку на момент такої поставки, дозволяється лише:

А) при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості;

Б) при перегляді цін, пов’язаних з гарантійними замінами товарів.

Слід зазначити, що згідно зі ст. 632 ЦКУ зміна ціни договору після його виконання не допускається. Під виконанням договору розуміється, що продавець поставив товар, а покупець його оплатив.

Бухгалтерські проводки, пов’язані зі зміною умов договору наведено в табл. 9.20.

Таблиця 9.20.

Основні проводки при зміні умов договору (зменшена сума договору на 1200 грн. з ПДВ)

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Бухгалтерські проводки у продавця

Відображено зменшення суми договору

7041

361

1200

Зменшення податкових зобов’язань у зв’язку з зменшенням суми договору

Списання дебетових оборотів за рахунком 704 (зменшення валового доходу)

791

704

1000

Бухгалтерські проводки у покупця

Відображено суму зменшення зобов’язань

631

719

1200

Відображено зменшення зобов’язань з ПДВ

Суму зменшення зобов’язань за винятком ПДВ списано за збільшення фінансових результатів (валового доходу)

719

791

1000


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Перегляд умов договору - Бухгалтерський облік


Перегляд умов договору