Переоцінка коштів на рахунках в іноземній валюті

Переоцінка коштів на рахунках в іноземній валюті – нова оцінка іноземних активів і зобов’язань підприємств, фірм, компаній, в т. ч. банків у національній валюті через зміну валютних курсів. Результати переоцінки відносять на прибуток безпосередньо або через створювані резерви.
Переоцінка коштів на рахунках в іноземній валюті