Питомі витрати ресурсів

Питомі витрати ресурсів (удельные расходы ресурсов) – витрати ресурсів даного виду на виробництво одиниці продукції (у натуральному або грошовому вираженні).
Питомі витрати ресурсів