Поняття про надзвичайну ситуацію

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА

ТЕМА: НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

§ 28. Поняття про надзвичайну ситуацію

Які надзвичайні ситуації вам відомі? Звідки ви про них довідалися?

Людина постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем. Конкретні умови середовища існування, у яких живе і працює людина, суттєво впливають на її працездатність, самопочуття, збереження здоров’я. Оптимальні (комфортні) умови забезпечують високу працездатність людини, добре самопочуття.

Шкідливі умови можуть бути дискомфортними, вони характеризуються високою

напруженістю компенсаторних систем організму, що, за тривалої дії, знижує працездатність людини і негативно впливає на її здоров’я.

Фактори довкілля, що спричиняють екстремальні умови, які є межею витримки людини, значно знижують її працездатність, зумовлюють функціональні зміни організму, але не викликають патологічних розладів. Чинники екстремальних умов можуть викликати психічне напруження, пов’язане з почуттям страху, турботою за здоров’я близьких, тривалою небезпекою тощо.

Щодня у світі фіксують тисячі подій, під час яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності

людей (унаслідок аварій, катастроф, стихійних лих, епідемій, терористичних актів, збройних конфліктів тощо). Вони призводять до загибелі людей і до значних матеріальних втрат. Такі події називають надзвичайними ситуаціями (НС). їх загальні ознаки: загроза загибелі людей або наявність такої загрози чи значне погіршення умов їх життєдіяльності; заподіяння економічних збитків; істотне погіршення стану довкілля.

Отже, у процесі вивчення цивільного захисту розглядають проблеми безпеки людини під час надзвичайних ситуацій, шляхи зниження небезпечних та шкідливих чинників не вище допустимих норм, розробляють методи й засоби захисту людини та ліквідації наслідків таких ситуацій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1099 “Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій” установлені загальні ознаки надзвичайних ситуацій та їх розподіл відповідно до походження аварійних подій, що можуть зумовити виникнення НС на території України.

Надзвичайні ситуації можуть виникати як у мирний, так і у воєнний час.

Серед ситуацій мирного часу найчастіше виникають НС техногенного та природного характеру, що характеризуються порушенням нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території, об’єкті або на водному об’єкті. Надзвичайні ситуації спричиняються аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, у тому числі епідемією, пожежею тощо, і можуть призвести до неможливості проживання населення на території чи об’єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат.

Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру класифікують за характером походження, ступенем поширення, величиною людських втрат та матеріальних збитків.

НС техногенного характеру – транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспро – воковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидами небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо. Надмірна концентрація промислових об’єктів у багатьох районах України, ускладнення технологічних процесів з використанням значної кількості вибухо-, пожежо-, хімічно – та радіаційнонебезпечних речовин, суттєве зношення промислового обладнання, навіть за умови його неповного використання, призводять до зростання кількості аварій та катастроф техногенного характеру.

Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила загибель людей або створює на об’єкті чи окремій території загрозу життю та здоров’ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

Катастрофа – велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких (трагічних) наслідків.

Сьогодні понад 80% випадків виникнення надзвичайних ситуацій пов’язано з діяльністю людини і відбувається через низький рівень підготовки та неспроможність визначити свою поведінку в екстремальних ситуаціях.

НС природного характеру- небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація грунтів чи надр, природні пожежі, зміни стану повітряного басейну, інфекційні захворювання людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо.

Надзвичайні ситуації соціального і соціально-політичного характеру – це ситуації, пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (пов’язаного з міжнаціональними та релігійними стосунками різних груп населення; збройний напад, захоплення і утримання важливих об’єктів ядерних установок і матеріалів, систем зв’язку та телекомунікації; напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна тощо), викрадення чи знищення суден, установлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.

Надзвичайні ситуації воєнного характеру- це ситуації, пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок руйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій. Варто пам’ятати про можливість обмежених воєних конфліктів, які можуть виникати через загострення економічних або територіальних проблем між сусідніми країнами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Поняття про надзвичайну ситуацію - Захист


Поняття про надзвичайну ситуацію