Порядок синтаксичного розбору складнопідрядного речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень

Порядок синтаксичного розбору складнопідрядного речення

1. Указати, що речення складне, сполучникове, складнопідрядне.

2. Указати головне і підрядне речення.

3. Указати тип підрядного речення.

4. Назвати сполучник, яким вони поєднані між собою.

5. Пояснити розділові знаки.

6. Розібрати кожне речення як просте.

7. Намалювати схему речення.
Порядок синтаксичного розбору складнопідрядного речення - Довідник з української мови


Порядок синтаксичного розбору складнопідрядного речення