Представництво

Представництво – відносини, за яких одна особа, що іменується представником, діє в межах даних їй повноважень, набуває чи здійснює від імені іншої особи, яку представляє, і в її інтересах цивільні права й обов’язки, здійснюючи угоди чи інші дії перед третіми особами. Не допускається укладання – через представника угоди, яка за своїм характером може бути укладена лише особисто, а також інших угод, зазначених у законі. П. виникає внаслідок повноважень, доручення, закону або адміністративного акта.
Представництво