ПРИНЦИПИ ЗВ’ЯЗКУ “БІОТОП – БІОЦЕНОЗ”

Екологія – охорона природи

ПРИНЦИПИ ЗВ’ЯЗКУ “БІОТОП – БІОЦЕНОЗ” – 1) принцип різноманіття (А. Тінемана): чим різноманітніші умови біотопу, тим більше видів у біоценозі; 2) принцип відхилення умов (А. Тінемана): чим більші відхилення умов біотопу від норми, тим бідніший вид на специфічний біоценоз, а чисельність особин окремих його видів більша; 3) принцип плавності зміни середовища (Г. М. Ф. Ранца): чим плавніше змінюються умови середовища в біотопі та чим довше він залишається незмінним, тим багатший на види біоценоз і тим більш він урівноважений та стабільний; 4) принцип видо-родового представництва (Й. Іл – лієса): оскільки два навіть споріднені види не можуть займати однакові екол. ніші в одному біотопі, то багаті на види роди звичайно представлені в біоценозі єдиним своїм представником.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРИНЦИПИ ЗВ’ЯЗКУ “БІОТОП – БІОЦЕНОЗ” - Довідник з екології


ПРИНЦИПИ ЗВ’ЯЗКУ “БІОТОП – БІОЦЕНОЗ”