ПРОФІЛЬ ГРУНТОВИЙ

Екологія – охорона природи

ПРОФІЛЬ ГРУНТОВИЙ – сукупність генетично поєднаних горизонтів грунту, що закономірно змінюються з глибиною залягання, на які розчленовується материнська порода в процесі грунтоутворення. Розрізняють П. г. гомогенний, що відповідає сучасним умовам грунтоутворення, та гетерогенний, що має горизонти, успадковані від попередніх стадій грунтоутворення. Напр., розрізняють горизонти: А0 – ліс. підстилка; А1 – перегнійно-акумулятивний, або гумусовий;^ – підзолистий, або горизонт вимивання (елювіальний); В – горизонт вмивання (ілювіальний); С – материнська порода.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ПРОФІЛЬ ГРУНТОВИЙ - Довідник з екології


ПРОФІЛЬ ГРУНТОВИЙ