Промислово розвинені країни

Промислово розвинені країни – країни, які забезпечують розвиток економіки на основі технологічного способу виробництва, що базується на комплексній машинній та автоматизованій праці, постійному впровадженні передових досягнень науки і техніки у виробництво, зокрема широкому використанні інформаційних технологій, а також висококваліфікованої, освіченої робочої сили. П. р. к. є США, Японія, більшість країн Західної Європи. Якщо П. р. к. виокремлювати за створюваним у них ВВП на душу населення, то на початку XXI ст. у П. р. к. він становив бл. 26 тис. дол., у слаборозвинених – 1,9 тис. дол., у країнах, що розвиваються, – 3,5 тис. дол.
Промислово розвинені країни