Системи обробки текстової інформації – Прикладне програмне забезпечення

Інформатика

Прикладне програмне забезпечення

Системи обробки текстової інформації

Сучасний Текстовий редактор являє собою програмний продукт, який забезпечує користувача ПК засобами створювання, опрацювання та збереження документів будь-якої природи та ступеня складності.
Різноманіття типів документів викликало різноманіття текстових редакторів.
За класифікуючу ознаку, за допомогою якої можна розділити всю множину текстових редакторів на декілька груп, візьмемо тип об’єктів, які обробляються.
Редактори простих

текстів призначені для утворення та редагування текстів, наприклад текстів програм (MultiEdit, Brief, Norton Editor, QuickEditor).
Редактори документів призначені для роботи з документами. У структуру документа можуть уходити таблиці, графічні образи, які можуть створюватись в інших програмах. Серед редакторів, призначених для роботи з текстовими документами, можна виділити Лексикон, Ami Pro, MultiEdit, Mic­ro­­soft Word.
Видавничі системи використовуються для підготовки великих складних документів (книг, альбомів, журналів, газет). Прикладами видавничих систем є Corel Ventura Publisher, Adobe PageMaker, QuarkXPress. Робота з видавничими системами
передбачає використання редакторів документів на етапі попередньої підготовки матеріалів. Видавничі системи потрібні для верстки тексту, яка полягає в розміщенні тексту документа за сторінками, вставлянні малюнків, використанні різних шрифтів у документах, уже створених за допомогою редакторів текстів.
Редактори наукових текстів за­без­пе­чу­ють підготовку та редагування наукових текстів, які містять велику кількість формул, графіків тощо (наприклад, TgX, MathOr).

Введення і редагування тексту

Створення документа передбачає введення тексту – тобто процес його набору за допомогою клавіатури комп’ютера. При цьому текст заноситься у відеопам’ять та відображається на екрані монітора. Курсор указує позицію на екрані, де буде відображатися символ.
Основний стандарт редагування передбачає такі операції:
– уведення символьної інформації (за допомогою алфавітно-цифрової клавіатури);
– переміщення набраним текстом (за допомогою клавіш управління курсором);
– вилучення та вставка символів (за допомогою клавіш Dеlеte, BackSpace, Insert).
У текстових редакторах реалізована можливість роботи з рядками: розділення рядка на два, об’єднання рядків, вилучення рядка та вставка порожнього рядка.
Більшість текстових редакторів дозволяє працювати з блоками (фрагментами) тексту: виділяти блок, копіювати, знищувати, переміщати в інше місце тексту або в спеціальний буфер (“кишеню”) і т. д.
У багатьох текстових процесорах редагування дозволяє здійснювати контекстний пошук та заміну символів, друк усього файла або його частини і т. д.

Текстовий процесор Word

Текстовий процесор Word – це спеціальна прикладна програма, яка використовується для створення, редагування, форматування, макетування текстових документів.
Текстовим документом Word називають документ, який створений у прикладному середовищі й складається з різнотипних об’єктів: тексту, малюнків, таблиць, діаграм.
Можливості MS WORD такі:
– набирання та модифікація неформатованої алфавітно-цифрової інформації;
– форматування символів за допомогою шри­ф­­тів типу TrueType;
– перевірка правопису, підбір синонімів, автоматичне перенесення слів;
– реалізація можливостей технології OLE;
– виконання багатьох операцій верстки, використання готових шаблонів та стилів оформлення документів.
Головне меню Word. Меню Файл містить команди, за допомогою яких можна створити, відкрити, закрити документи, здійснити автоматичний пошук документів, установити параметри сторінки, роздрукувати документ на принтері, а також закінчити роботу з Word.
За допомогою меню Правка можна редагувати документ: помічати, вилучати, копіювати, проводити пошук необхідних місць тексту, переходити до вказаної сторінки за її номером, відмінити помилково введені команди.
Меню Вид дозволяє вибрати форму представлення документа на екрані. За допомогою цього меню можна керувати елементами вікна Word, які видно (панелями інструментів, лінійок, рядків стану), а також масштабом зображення тексту на екрані.
Меню Вставка дозволяє вставити у текст різноманітні об’єкти і текстові елементи: малюнки, графіки, зауваження тощо.
Меню Формат дозволяє форматувати текст (літери, абзаци).
Меню Сервис дає змогу перевірити орфографію і підібрати слова-синоніми, ввімкнути режим автокорекції для виправлення помилок під час набору тексту, встановити опції захисту для різних режимів роботи Word, записати макрокоманду і здійснити роздрукування документів.
Меню Таблица містить усі команди, необхідні для роботи з таблицями у текстовому редакторі Word.
Меню Окно. Word є багатовіконним текстовим процесором. Це означає, що можна одночасно відкрити декілька документів, кожний з яких розміщується в окремому вікні. Один із цих документів є активним, тобто користувач безпосередньо працює лише з им документом. Але користувач може вільно переходити від одного відкритого документа до іншого. За допомогою пункту меню Окно можна перемикатися з роботи над одним документом на роботу з іншим при одночасному опрацюванні декількох документів, міняти розташування вікон з документами всередині робочої ділянки головного вікна Word.
Меню Справка містить довідку про редактор Word.
Створення нового документа або завантаження тексту з файла. Команда Файл Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпеченняОткрыть відкриває існуючий документ. Команда Файл Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпеченняСоздать створює новий файл, при цьому відкривається вікно текстового редактора, що міститиме вікно документа з назвою, наприклад Документ 1.
Створюючи документи у Word, можна використовувати шаблони-заготівки для типових документів. Вікно для вибору потрібного шаблону з’являється при створенні нового документа.
Для створення стандартного документа використовується “порожній” шаблон Новый документ. Існують стандартні шаблони для створення звітів, листів, офіційних записок тощо. У Word є також шаблони для створення гіпертекстових документів (web-документів) та повідомлень електронної пошти.
Об’єкти текстового документа. У текстовому процесорі MS Word можна виділити такі групи об’єктів.
Об’єкти середовища (створені в середовищі MS WORD):
1) текст:
– абзац;
– рядок;
– речення;
– слово;
– символ;
2) векторний малюнок;
3) таблиця.
Упроваджені об’єкти (створені в інших прикладних середовищах):
– таблиця;
– формула;
– вибірка бази даних;
– діаграма;
– малюнок.
Кожний об’єкт має свої властивості, які можна змінювати за бажанням користувача.
Текстові об’єкти мають такі властивості:
– вид начертання;
– кегль (розмір);
– колір.
Для абзацу вводяться додаткові параметри:
– втяжка (відступ від лівого або/і правого поля сторінки);
– відступ 1-го рядка (нульовий, виступ, червоний рядок);
– вирівнювання (по лівому краю, по правому краю, по центру, по ширині);
– інтерліньяж (відстань між рядками).

2. Спочатку виділити перший рядок абзацу, потім, не відпускаючи ліву кнопку миші, протягнути до кінця абзацу.
3. Установити покажчик миші ліворуч від абзацу (вид покажчика зміниться на стрілку, направлену праворуч) і двічі клацнути лівою кнопкою миші
Декілька абзацівВиділити перший (останній) із потрібних абзаців та перемістити вниз (угору)
Великий блок тексту1. Виділити перший рядок, натиснути клавішу Shift, утримуючи її, виділити останній рядок потрібного тексту.
2. Виділити перший рядок, натиснути клавішу Ctrl, утримуючи її, виділити потрібні рядки
Увесь документУ віконному мценю вибрати Правка Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпечення Выделить все

Способи виділення об’єктів таблиці

Выделить Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпечення Таблица

З об’єктами Word можна виконувати такі операції:
– вставка;
– копіювання;
– переміщення;
– видалення.
Редагування тексту. Це процес перевірки і виправлення тексту при підготовці до друку.
Редагування можна здійснювати безпо­се­редньо під час уведення тексту. Для цьо­го по­трібно встановити режим автоматичної перевірки орфографії: меню Сервис Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпеченняПараметры Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпеченняОрфография.
Орфографію можна перевіряти після закінчення введення тексту. Для цього потрібно виконати команду Сервис Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпеченняОрфография.
Текстовий процесор Word дає змогу перевіряти пунктуацію і стиль. Для цього потрібно виконати команду Сервис Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпеченняГрамматика.
Форматування тексту. Це процес оформлення тексту за певним зразком.
У текстовому процесорі Word існує два способи форматування тексту: пряме форматування виділених фрагментів та стильове форматування, за допомогою якого можна переформатувати одразу декілька абзаців.
Форматування шрифту – зміна па­ра­мет­­рів уведених символів.
Параметри символа:
– гарнітура (вид шрифту);
– кегль (розмір);
– колір.
Форматування шрифту виконують за допомогою кнопок панелі форматування або команд з пункту головного меню Формат Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпеченняШрифт.
Форматування абзаців – це задання або змінення його параметрів.
Абзац – фрагмент тексту, який закінчується натисненням клавіші Enter.
Параметри абзацу:
– ширина (відступи від лівого та правого полів сторінки);
– спосіб вирівнювання рядків абзацу (по лівому краю, по центру, по правому краю, по ширині);
– положення на сторінці;
– відступ першого рядка абзацу (нульовий відступ, відступ праворуч (червоний рядок), відступ ліворуч);
– міжрядкова відстань;
– інтервал між абзацами.
Абзац можна також виділяти рамкою або затемненням.
Відформатувати абзац можна безпосередньо при наборі тексту або після його закінчення. Форматування абзаців виконують за допомогою кнопок панелі форматування або команд з пункту головного меню Формат Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпеченняАбзац.
Форматування списків – це оформлення послідовних абзаців за допомогою спеціальних позначок.
Список – це перелік однотипного тексту у вигляді списку, елементами якого є послідовні абзаци.
Розрізняють такі види списків:
– маркований (кожний елемент якого починається будь-яким символом – маркером);
– нумерований (кожний елемент якого починається цифрою (номером) або літерою будь-якого алфавіту);
– багаторівневий (елементи містять у собі інші списки).
Форматування списків виконують за допомогою кнопок панелі форматування або команд з пункту головного меню Формат Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпеченняСписок.
Стильове форматування – надання спеціального стилю (характерного вигляду) символам та абзацам, який зберігає в собі дані про всі параметри об’єкта.
Існує два види стилів:
– стиль символу, який задає зовнішній вигляд символу;
– стиль абзацу, який задає зовнішній вигляд абзацу.
Форматування стилю виконують за допомогою кнопок панелі форматування або команд з пункту головного меню Формат Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпеченняСтиль.
Форматування таблиць – це надання певного вигляду рядкам і стовпцям.
Таблицю можна створити кількома способами.
1-й спосіб. На стандартній панелі інструментів вибрати піктограму із зображенням таб­лиці й натиснути на неї лівою кнопкою миші. Під піктограмою відкриється рамка, за допомогою якої треба вибрати розмір таблиці.
2-й спосіб. У віконному меню Таблица вибрати Таблица Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпеченняДобавить Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпеченняТаблица. У вікні, що з’явиться, вибрати кількість стовпців та кількість рядків, а також Автоподбор ширина столбца.
3-й спосіб. Намалювати таблицю за допомогою олівця з панелі інструментів Таблицы и границы.
Робота з графічними об’єктами в текстовому документі. У документі Word можуть міститися такі графічні об’єкти:
– нескладні малюнки, намальовані вбудованими інструментами Word;
– готові малюнки і фотографії із бібліотеки Clip Gallery, колекції Clipart;
– малюнки, створені в будь-якому графічному редакторі;
– формули (редактор формул Microsoft Equation);
– структурні схеми (MS Organization Chat);
– таблиці, створені в MS Excel.
Друк документів. Для друкування готового документа необхідно вибрати командуФайл Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпеченняПечать. Перед друкуванням до­­кумента його можна переглянути: Файл Системи обробки текстової інформації  Прикладне програмне забезпеченняПред­ва­рительный просмотр.
Встановлення параметрів друку:
– вибір фрагмента для друку (весь документ або певні сторінки);
– зазначення кількості копій;
– вибір спеціальних установок для підключеного принтера (якість друку, кольоровий або чорно-білий варіант друку і т. п.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Системи обробки текстової інформації – Прикладне програмне забезпечення - Довідник з інформатики


Системи обробки текстової інформації – Прикладне програмне забезпечення