Склад злочину

Склад злочину – сукупність установлених кримінальним законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, які характеризують певне суспільно небезпечне діяння як злочин. До об’єктивних ознак С. з. належать об’єкт і об’єктивна сторона. Об’єкт злочину – це те, на що спрямоване суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), тобто суспільні відносини, які охороняє кримінальний закон. Об’єктивна сторона злочину – це зовнішнє виявлення злочинного посягання, а також об’єктивні умови місця, часу, засобу й обстановки скоєння

злочину. Ознаками об’єктивної сторони є суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки цього діяння, причинний зв’язок між діянням і наслідками його, місце, час, засоби, обстановка скоєння злочину. Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони є тільки суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність). До суб’єктивних ознак С. з. належать суб’єкт і суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину – це фізична особа, яка досягла на момент скоєння злочину 16 років. За деякі злочини, перелічені у ч. 2 ст. 10 КК України, кримінальна відповідальність настає по досягненні
14 років. Суб’єктивна сторона злочину – це його внутрішня сторона, тобто психічне ставлення особи до скоєного злочину. Суб’єктивна сторона включає в себе такі ознаки, як вина, мотив і мета злочину, з яких тільки вина є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони. У кримінальному праві С. з. розглядається як загальна підстава кримінальної відповідальності. С. з. є підставою для кримінальної відповідальності не лише тоді, коли скоєно закінчений злочин, а й при замаху на злочин і при співучасті у злочині. С. з. розглядається ще як юридична формула, необхідна для кваліфікації злочинів. Поняття злочину і С. з. тісно пов’язані між собою, але не тотожні. Поняття злочину включає найзагальніші й істотні ознаки всіх злочинів, тобто воно відповідає на запитання, що є спільного між усіма злочинами. Поняття, С. з. дає змогу пізнати об’єктивні і суб’єктивні ознаки окремих С. з., відмежувати одні злочини від інших, тобто поняття С. з. є інструментом пізнання конкретних ознак окремих злочинів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Склад злочину - Довідник з правознавства


Склад злочину