Структура спілкування – ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА СПІЛКУВАННЯ

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Лекція 4 ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА СПІЛКУВАННЯ

Структура спілкування

Ураховуючи складність природи спілкування, важливо розібратись у його структурі. Завдяки дослідженням учених виокремлено три взаємопов’язаних сторони спілкування:

– комунікативну – обмін інформацією між індивідами та її уточнення, розвиток;

– інтерактивну – організація взаємодії суб’єктів, які спілкуються, тобто обмін не тільки знаннями, думками, ідеями, а й діями, зокрема при побудові спільної стратегії взаємодії;

перцептивну – процес взаємного сприймання й розуміння співрозмовників, пізнання ними одне одного.

У деяких дослідженнях структура спілкування розглядається, виходячи з трьох рівнів аналізу (макро, мезо і мікрорівні) . На першому з них спілкування індивіда з людьми аналізується в інтервалах, рівних тривалості його життя. На мезорівні вивчаються окремі форми спілкування: бесіда, гра, колективне обговорення та ін. І, нарешті, на мікрорівні – одиницями аналізу виступають взаємопов’язані

дії суб’єктів спілкування: “запитання – відповіді”, “повідомлення інформації – ставлення до неї”, “спонукання до дії – дія” та ін.

Виходячи з цього в літературі описано різні моделі спілкування. Такої, яка б задовольнила всіх, ще не розроблено. Найпростіша модель – це спілкування в діаді (парі).
Структура спілкування – ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА СПІЛКУВАННЯ