Тиск газу – Гідростатика та аеростатика

5. Механіка

5.5. Гідро – та аеростатика

5.5.2. Тиск газу

Тиск газу при постійній температурі залежить від його густини.

Із збільшенням температури тиск газу збільшується.

Із збільшенням об’єму газу його тиск зменшується, а із зменшенням об’єму – збільшується.
Тиск газу – Гідростатика та аеростатика