У чому полягає сутність мальтузіанського закону спадної віддачі?

Історія економічних вчень

ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

У чому полягає сутність мальтузіанського закону спадної віддачі?

Видатним був внесок Мальтуса у формування одного з тріади фундаментальних економічних законів – закону спадної віддачі ресурсів.

Сутність цього закону полягає в тому, що кожен додатковий приріст одного з виробничих ресурсів – капіталу, праці чи землі (пізніше додали ще один ресурс виробництва – підприємницьку здібність) – за незмінної

кількості інших, призводить до зменшення приросту виробленого продукту. Цей ефект спостерігається й тоді, коли приріст усіх ресурсів відбувається непропорційно.

Спадний приріст продукту зумовлений тим, що зростаючий обсяг кожного з виробничих ресурсів поєднується із фіксованим обсягом (або з меншим зростанням) інших. Закон спадної віддачі показує, що зростаюча віддача ресурсів, тобто збільшення їх корисного ефекту, можлива тільки за умов їх якісного поліпшення і зростання ефективності застосування. Втім, останній висновок зробили вже послідовники Мальтуса значно пізніше.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


У чому полягає сутність мальтузіанського закону спадної віддачі? - Економічні учення


У чому полягає сутність мальтузіанського закону спадної віддачі?