Управління акціонерною власністю

Управління акціонерною власністю – комплекс цілей, засобів і важелів їх досягнення, що реалізуються шляхом цілеспрямованого впливу власників і менеджерів (передусім вищих) на розвиток об’єктів акціонерної власності, а також відносин між різними суб’єктами з приводу їх привласнення у різних сферах суспільного відтворення з метою отримання максимальних прибутків і дивідендів. Щодо об’єктів акціонерної власності, то управління ними передбачає вплив на розвиток системи продуктивних сил (а отже, на процес праці в акціонерній компанії

загалом) та її окремі елементи – робочу силу, засоби праці, предмети праці, науку (діяльність наукових лабораторій, які існують здебільшого в могутніх акціонерних компаніях), інформаційні ресурси тощо. Так, управління засобами праці (технікою) вимагає забезпечення своєчасного оновлення зношених засобів праці досконалішими, їх раціональне використання, дотримання оптимальних пропорцій між машинами, устаткуванням та іншими елементами техніки; управління робочою силою вимагає своєчасного підвищення освітнього, кваліфікаційного та організаційного рівнів, управління умовами праці тощо і є загалом
прерогативою кадрового менеджменту. Крім того, слід управляти процесом формування собівартості продукції або послуг у цій сфері. Концентрованим вираженням управління об’єктами акціонерної власності у сфері безпосереднього виробництва є управління продуктивністю праці та якістю продукції. Управління відносинами власності (передусім економічної) у сфері безпосереднього виробництва передбачає регулювання тривалості робочого дня, інтенсивності праці, залучення найманих працівників до вироблення та ухвалення управлінських рішень у даній сфері, встановлення тарифних співвідношень в оплаті праці найманих працівників, поділу робочого дня на необхідний і додатковий робочий час та ін.; у сфері обміну – регулювання умов продажу робочої сили, а отже, ціни на товар, продажу акцій найманим працівникам за пільговими або заниженими цінами тощо; у сфері розподілу – встановлення розмірів заробітної плати, премій за економію сировини, електроенергії тощо, плати за понаднормовий робочий час та роботи у вихідні, святкові дні, а також у нічну зміну, розподіл дивідендів та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Управління акціонерною власністю - Економічний словник


Управління акціонерною власністю