Вартість основних фондів балансова

Вартість основних фондів балансова – вартість основних фондів на початок і кінець кожного року, визначена балансовим методом за даними бухгалтерського обліку про наявність і рух основних фондів. В. о. ф. б. переважно є змішаною оцінкою основних фондів, оскільки частина інвентарних об’єктів числиться на балансі за відновною вартістю на момент останнього переоцінювання, а основні фонди, придбані після цього, – за повною початковою вартістю. В. о. ф. б. в Україні 1990 – 474 млрд. крб, 2003 – 990 млрд. грн..
Вартість основних фондів балансова