Власність нетрудова

Власність нетрудова – тип власності, який виражає відносини привласнення матеріальних і нематеріальних благ різними суб’єктами власності без відповідних витрат праці на їх створення. В. н. існує у формі приватної, колективної (акціонерної, корпоративної тощо) та державної у разі відокремлення безпосередніх працівників від засобів виробництва, праці від власності.
Власність нетрудова