Водневий показник – Протолітична рівновага

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

2. Протолітична рівновага

2.2. Водневий показник

У водних розчинах електролітів (кислот, основ) іонний добуток води залишається практично незмінним, поки їх концентрація не стане дуже великою.

Отже, якщо концентрація с(Н3О+) у розчині більша, ніж у чистій воді, то с(ОН-) повинна бути менша, і навпаки.

Приклад. Рівновага НСl + Н2O  Водневий показник   Протолітична рівновага Н3O+ + Сl – практично повністю зміщена в бік продуктів реакції. Тому 0,1- молярний розчин хлоридної кислоти має концентрацію с(Н3О+) = 0,1 моль/л = 10-1 моль/л. Отже, концентрація

гідроксид-іонів буде дорівнювати:

 Водневий показник   Протолітична рівновага

Запам’ятайте: в кислих розчинах концентрація іонів гідроксонію більша, ніж концентрація гідроксид-іонів. У лужних розчинах концентрація гідроксид-іонів більша, ніж концентрація іонів гідроксонію.

Щоб визначити, є розчин кислим чи лужним, досить вказати с(Н3О+) або с(ОН-). Водневий показник визначає значення с(Н3О+) у вигляді шкали позитивних числових значень від 0 до 14. Водночас:

 Водневий показник   Протолітична рівновага

Приклад. Хлоридна кислота, в якій С(Н3О+) = 10-1 моль/л, має водневий показник pH = 1.

Із значень водневого показника випливає:

class="msonormaltable" width="100%" style='width:100.0%;border-collapse:collapse;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm'>

Водневий показник

С(Н3О+) у моль/л

С(ОН-) у моль/л

Розчин

0-7

100 – 10-7

10-14 – 10-7

Кислий

7

10-7

10-7

Нейтральний

7-14

10-7 – 10-14

10-7 – 100

Лужний

Запам’ятайте: чим кисліший розчин, тим менше значення водневого показника, чим більш лужним є розчин, тим вищий показник pH.

Окрім показника pH, для характеристики с(ОН-) застосовують показник рОН:

 Водневий показник   Протолітична рівновага


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Водневий показник – Протолітична рівновага - Довідник з хімії


Водневий показник – Протолітична рівновага