ХІМІЗАЦІЯ (СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА)

Екологія – охорона природи

ХІМІЗАЦІЯ (СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА) – комплекс заходів на основі досягнень агрохім. науки і хім. пром-сті, спрямованих на широке і планомірне використання хім. засобів і методів для збільшення врожаю та підвищення якості с.-г. продукції, продуктивності тваринництва, захисту цих об’єктів від шкідників і хвороб або несприятливих умов середовища. Надмірне захоплення X. призводить до погіршення якості рослинницької і тваринницької продукції (проблеми нітратів, біогенних добавок, поява стійких до пестицидів рас шкідників, бур’янів тощо).
ХІМІЗАЦІЯ (СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА) - Довідник з екології


ХІМІЗАЦІЯ (СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА)