ЗООЛОГІЯ – НАУКА ПРО ТВАРИН – ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТВАРИННИМ СВІТОМ

Біологія – універсальний довідник

ТВАРИНИ

ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТВАРИННИМ СВІТОМ

ЗООЛОГІЯ – НАУКА ПРО ТВАРИН

Зоологія – наука про тварин. Люди здавна використовували тварин у своєму житті. Добуваючи тварин, охороняючи житло від хижаків та отруйних змій тощо, вони набували знань про їхній зовнішній вигляд, місцезнаходження, спосіб життя, поведінку і передавали ці знання з покоління в покоління. З часом з’явилися книги про тварин, виникла наука зоологія (з грец. зоон – тварина і логос – слово, вчення). Її народження

відносять до III ст. до н. е. і пов’язують з іменем давньогрецького вченого Арістотеля.

Сучасна зоологія – це ціла система наук про тварин. Одні з них вивчають будову, розвиток тварин, спосіб життя, поширення по Землі; інші – окремі групи тварин, наприклад, тільки риб (іхтіологія) або ж тільки комах (ентомологія). Знання, здобуті зоологічними науками, мають велике значення для здійснення охорони та відновлення чисельності тварин, боротьби зі шкідниками рослин, переносниками та збудниками хвороб людини і тварин тощо.

Класифікація тварин. Усі тварини, як і інші живі організми, за ознаками

близько-спорідненості вченими об’єднані у систематичні групи. Найменша з них – вид. Усі зайці-біляки, що живуть у тайзі, змішаних лісах або тундрі, належать до одного виду – Заєць-біляк. Видом в зоології називають сукупність тварин, подібних між собою за усіма істотними ознаками будови і життєдіяльності, поширених у межах певної території і здатних давати плодюче потомство. Кожну тварину з наявними лише їй особливостями будови та поведінки називають особиною. Подібні види об’єднують у роди, роди – в родини, родини – в ряди, ряди – у класи, класи – в типи.

Царство Тварини включає два підцарства: Одноклітинні тварини і Багатоклітинні тварини, в які об’єднані понад 20 типів та кількасот класів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗООЛОГІЯ – НАУКА ПРО ТВАРИН – ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТВАРИННИМ СВІТОМ - Довідник з біології


ЗООЛОГІЯ – НАУКА ПРО ТВАРИН – ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТВАРИННИМ СВІТОМ