Абсолютна більшість

Політологічний словник

Абсолютна більшість – 1) більше половини осіб, які беруть участь у зборах, конференціях, інших (утому числі політичного характеру, змісту) зібраннях; 2) більше половини від загальної кількості осіб, що голосують на виборах.

Брегеда А. Ю. Основи політології. – К., 1997.

М. Головатий
Абсолютна більшість