Акції кумулятивні

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Акції кумулятивні – привілейовані акції з гарантованими дивідендами, що накопичуються. Якщо дивіденди за такими акціями не можуть бути виплачені за якийсь період, вони накопичуються доти, доки емітент не зможе їх виплатити.
Акції кумулятивні - Фінансовий ринок


Акції кумулятивні