АМОНІАК І ХЛОРОВОДЕНЬ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. СОЛІ АМОНІЮ

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 6. АМОНІАК І ХЛОРОВОДЕНЬ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. СОЛІ АМОНІЮ

Цілі: закріпити знання про амоніак і хлороводень, солі амонію, якісні реакції на іони амонію та хлорид-іони; формувати вміння складати формули сполук і рівняння реакцій, що характеризують властивості й способи добування сполук неметалічних елементів з Гідрогеном.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Тип уроку: закріплення (розвивальне диференційоване навчання).

Форми роботи:

робота в групах, прийоми “Вилучи зайве”, “Наведи порядок”.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань

Завдання проектуються на екран.

Прийом “Вилучи зайве”

А) H2S, PH3, H2O, SO2;

Б) Na2SO4, (NH4)2SO4, NH4Cl, (NH4)3PO4.

Прийом “Наведи порядок”

А) (NH4)3S, NH3 – H2O, NH4HPO3, (NH4)2Br;

Б) CH2, H2Br, PH, SiH2, HCl2;

В) Ag2Cl, KCl3, CuCl4, Fe3Cl, (NH4)2Cl.

III. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку

IV. Вправи та закріплення вивченого матеріалу

Робота в гетерогенних

групах

Учні виконують роботу, користуючись зошитами, підручниками, довідниками, ставлять запитання вчителю.

1. Дано формули таких речовин: Zn, Cu, CaO, SiO2, NaOH, Al(OH)3, Fe2(SO4)3, CaCO3, Fe(NO3)3. Які з цих речовин реагують із хло – ридною кислотою? Складіть рівняння відповідних реакцій.

2. Складіть рівняння в молекулярній, повній та скороченій іонній формах у розчинах між такими речовинами:

1) NH4Br i NaOH;

2) (NH4)2CO3 i HCl;

3) NH4Cl i AgNO3;

4) (NH4)2SO4 i Ba(OH)2.

3. Здійсніть перетворення, дайте назви речовинам:

N2  АМОНІАК І ХЛОРОВОДЕНЬ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. СОЛІ АМОНІЮ NH3  АМОНІАК І ХЛОРОВОДЕНЬ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. СОЛІ АМОНІЮ (NH4)2SO4  АМОНІАК І ХЛОРОВОДЕНЬ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. СОЛІ АМОНІЮ NH4Cl  АМОНІАК І ХЛОРОВОДЕНЬ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. СОЛІ АМОНІЮ NH4NO3  АМОНІАК І ХЛОРОВОДЕНЬ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. СОЛІ АМОНІЮ NH3  АМОНІАК І ХЛОРОВОДЕНЬ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. СОЛІ АМОНІЮ NO

4. Який об’єм газу виділиться внаслідок дії розчину натрій гідроксиду об’ємом 100 мл (густина – 1,430 г/мл) з масовою часткою лугу 40 % на амоній сульфат?

V. Обговорення виконаних завдань

Представник кожної групи презентує одне виконане завдання, яке детально обговорюється.

VI. Домашнє завдання
АМОНІАК І ХЛОРОВОДЕНЬ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. СОЛІ АМОНІЮ