АРХІТЕКТУРА ЕКОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи

АРХІТЕКТУРА ЕКОЛОГІЧНА – новий напрям в архітектурі, містобудуванні, згідно з яким макс. враховуються екол. та соц.-екол. потреби конкретної людини від її народження до глибокої старості і тим самим, людина наближається до природи.
АРХІТЕКТУРА ЕКОЛОГІЧНА