Єдиноначальність

Єдиноначальність – принцип управління, згідно з яким керівник підприємства, установи чи організації приймає управлінські рішення, беручи на себе особисту відповідальність та контроль за їх виконанням. За такого управління відповідна інформація (покладена в основу прийняття рішення) надходить від підлеглих до керівника, а накази, команди, розпорядження – від керівника до підлеглих, за підлеглими закріплюється певна сукупність посадових прав і обов’язків. Є. слід поєднувати з демократизацією менеджменту.
Єдиноначальність