ЧИННИК АНТРОПІЧНИЙ

Екологія – охорона природи

ЧИННИК АНТРОПІЧНИЙ – чинник, що виникає в ході безпосереднього впливу людини на будь-що. Розрізняють прямі і непрямі, позитивні й негативні Ч. а.
ЧИННИК АНТРОПІЧНИЙ