РАДІОБІОЛОГІЯ

Екологія – охорона природи

РАДІОБІОЛОГІЯ – наука про вплив усіх видів йонізуючого випромінювання на організми і з’ясування механізмів їх радіац. ураження. Р. здійснює пошук різних заходів захисту організму від опромінення і шляхи його пострадіац. відновлення від ушкодження, прогнозування небезпеки для людства зростаючого рівня радіоактивності навколишнього середовища, пошук нових шляхів використання йонізуючих випромінювань у медицині, с. г., харч, та мікробіол. пром-сті. До основних завдань Р. належать з’ясування природи радіац. ураження і чинників, що визначають радіочутливість, розробка методів радіац. стерилізації та мутагенезу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


РАДІОБІОЛОГІЯ - Довідник з екології


РАДІОБІОЛОГІЯ