Державні комітети

Державні комітети – центральні органи державної виконавчої влади України, які проводять державну політику у доручених їм галузях управління. Д. к. України створюються, перетворюються та ліквідовуються Президентом України. Він же призначає (затверджує) і звільняє з посад керівників Д. к. Президент України, крім того, затверджує Положення про Д. к. Голови Д. к. входять до складу Кабінету Міністрів України за посадою. Уряд України спрямовує і координує роботу Д. к. з міністерствами та іншими підпорядкованими йому центральними і місцевими органами державної виконавчої влади. У складі Д. к. діють колегії з дорадчими правами у вирішенні відповідних питань. Голови Д. к. видають накази та інструкції з предмета їх відання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Державні комітети - Довідник з правознавства


Державні комітети