Допомога на час тимчасової непрацездатності

Допомога на час тимчасової непрацездатності – один із основних видів матеріального забезпечення робітників, службовців у разі тимчасової непрацездатності. Розрізняють такі види цієї Д.: а) при захворюванні або травмі, пов’язаних із втратою працездатності; б) при санаторно курортному лікуванні; в) при захворюванні члена сім’ї для догляду за ним; г) при карантині; д) при тимчасовому переведенні на іншу роботу у зв’язку із захворюванням на туберкульоз чи професійним захворюванням; е) при протезуванні. Підставою для призначення Д. є

виданий у встановленому порядку лікарняний листок. Д. видається з першого дня втрати працездатності і до поновлення її або встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності. При побутовій травмі Д. видається з 6-го дня непрацездатності. Якщо травма є наслідком стихійного лиха або анатомічного дефекту потерпілого, Д. видається за весь період непрацездатності за загальними правилами. Д. при санаторно-курортному лікуванні видається, якщо чергової і додаткової відпустки працівнику недостатньо для лікування й проїзду в санаторій і назад. Робітникам і службовцям, направленим для закінчення
лікування в санаторій безпосередньо із стаціонарів лікувальних установ після перенесеного гострого інфаркту міокарда, Д. видаєтеся за весь час перебування в санаторії. Д. для догляду за хворим членом сім’ї видається, якщо відсутність догляду загрожує життю чи здоров’ю хворого, якщо існують показання, які виключають можливість переведення його до лікарні, а серед членів сім’ї немає іншої особи, яка могла б доглядати за хворим. Д. надається не більш як на три календарні дні, а як виняток при особливо тяжких захворюваннях строк виплати Д. може бути подовжений до семи календарних днів. При карантині Д. видається, якщо працівник був усунений від роботи органами санітарно-епідеміологічної служби внаслідок заразного захворювання осіб, з якими він контактував. При переведенні на іншу роботу у зв’язку з професійним захворюванням чи захворюванням на туберкульоз Д. видається за весь час переводу, але не більше, ніж за два місяці. При протезуванні Д. видається на весь час перебування у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства, але не більше, ніж за 30 календарних днів. Д, внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання видається у розмірі 100 відсотків заробітку. В такому ж розмірі Д. видається робітникам і службовцям, безперервний трудовий стаж яких становить не менше 8 років; особам, які мають на своєму утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років (учнів до 18 років). У розмірі 80 відсотків заробітку виплачується Д. робітникам і службовцям, безперервний стаж яких становить від 5 до 8 років. У такому ж розмірі виплачується Д. сиротам у віці до 21 року. В розмірі 60 відсотків заробітку – робітникам і службовцям з безперервним стажем робота до 5 років, а також робітникам і службовцям віком до 18 років. Виплата Д. здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Допомога на час тимчасової непрацездатності - Довідник з правознавства


Допомога на час тимчасової непрацездатності