ДОТАЦІЯ

Культурологічний словник

ДОТАЦІЯ (лат dotatio – дар, пожертвування, від лат. doto – наділяю) – асигнування з державного бюджету на покриття збитків, для збалансування нижчестоячих бюджетів, доплата.
ДОТАЦІЯ