ПОТЕНЦІЯ

Культурологічний словник

ПОТЕНЦІЯ (лат. можливість) – наявність сил та можливостей для будь-якої дії, діяльності, реалізації чогось.




ПОТЕНЦІЯ