Економічний вимір

Економічний вимір – кількісно-якісна ідентифікація економічних явищ і процесів з переважанням кількісних оцінок.
Економічний вимір