Фізичні особи

Фізичні особи – люди та об’єднання людей, які, згідно з чинним законодавством розвинених країн, володіють право – і дієздатністю. В Англії та США ці поняття об’єднані терміном “правова здатність”, однак водночас розрізняють терміни “пасивна правова здатність” і “активна правова здатність” – правоздатність і дієздатність відповідно. У ФРН, Швейцарії, крім того, вживають термін “деліктоздатність” (окремий випадок дієздатності) – здатність громадянина нести цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну його протиправними діями. Цивільна правоздатність Ф. о. – здатність особи бути носієм громадянських прав і обов’язків, передбачених об’єктивним правом країни. Громадянська дієздатність ф. о. – її здатність своїми діями набути громадянських прав і обов’язків (залежить від розумової здатності людини). В середині 60-х XX ст. у більшості західних країн межу повноліття було знижено з 21 до 18 років (у Швейцарії – 20 років, у різних штатах США – від 18 до 21 року).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Фізичні особи - Економічний словник


Фізичні особи