Функції держави

Державне управління

Функції держави. Основні види діяльності держави, серед яких є необхідні для існування у будь-якій державі впродовж усього періоду її існування, а тому фактично сталі функції, а також такі, що визначаються об’єктивними обставинами в окремих країнах (традиціями, наявністю багатьох, національностей, релігій, віддалених або особливих територій тощо) і які надалі називатимемо специфічними. Здебільшого, саме наявність останніх призводить до різноманітності наборів функцій різних держав. Визначення основних Ф. д. (сталих

і специфічних) безпосередньо пов’язане з визначенням її основних цілей, оскільки функцію можна визначити як перетворення призначень держави у дії, де призначеннями е вже визначені її цілі. Основні функції прийнято поділяти на внутрішні і зовнішні, а також класифікувати за головними сферами суспільної діяльності на політичні, економічні, соціальні та гуманітарні. Реалізація цих функцій забезпечує досягнення поставлених цілей розвитку держави, причому кожна з функцій являє собою певний напрям або вид суспільної діяльності, який здебільшого характеризується своєю методологією і

Технологіями

і не є похідним від інших напрямів або видів діяльності. Можливий їх різний рівень узагальнення або конкретизації залежно від суб’єктивного фактора, що зумовлює можливі розбіжності у відображенні системи основних Ф. д. До того ж основні функції влади змінюються за змістом і формою залежно від історичної стадії суспільства, динаміки суспільних потреб та інтересів, політико-ідеологічної орієнтації суб’єктів влади. Окрім основних також можна виділити загальні та забезпечуючи Ф. д. До загальних прийнято зараховувати управлінські функції планування, організації, мотивації і контролю. Виконання основних і загальних Ф. д. завжди потребує певних механізмів забезпечення їх реалізації, зокрема: ресурсного (фінансового, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного), правового (нормативно-правового регулювання), методичного (підходи, методи, методики, прийоми, правила, процедури, регламенти), наукового (ідеї, теорії, концепції, обгрунтування) та освітнього (навчання). Забезпечуючи функції відрізняються від інших тим, що, зорганізовані в певні структури, вони можуть одночасно забезпечувати реалізацію численних основних та загальних функцій. Для таких функцій на рівні держав та організацій доцільно застосовувати так зване функціональне управління із створенням відповідних органів або структур, наприклад, міністерства економіки, міністерства фінансів, державної скарбниці, міністерства юстиції, міністерства освіти, державної служби управління персоналом тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Функції держави - Державне управління


Функції держави