Система судів загальної юрисдикції

Державне управління

Система судів загальної юрисдикції. Система органів судової влади, що в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації та до якої входять усі суди, крім Конституційного Суду України, а саме: місцеві суди, апеляційні суди. Апеляційний суд України, Касаційний суд України, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів. Для вирішення

питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування. Судді у здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону. Професійні судді повинні мати вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше трьох років, проживати в Україні не менше десяти років і вільно володіти державною мовою. Вони не можуть бути членами політичних партій та профспілок, браги участь у будь-якій

Політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів і відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Система судів загальної юрисдикції - Державне управління


Система судів загальної юрисдикції