Генетика популяцій – Спадковість і мінливість організмів – Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Біологія
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Спадковість і мінливість організмів

Генетика популяцій

За відсутності чинників, що змінюють концентрації алелей у популяції, співвідношення частот алелей і частот генотипів зберігаються в подальших поколіннях. Якщо ж співвідношення частот алелей виводиться з рівноваги, а потім тимчасова дія, яка викликала цю зміну, припиняється, популяція переходить на новий рівноважний рівень.
Якщо є два алелі А і а, то pівноважні частоти алелей генів описуються Формулою Харді-Вайнберга P + q = 1; а частоти можливих генотипів описуються рівнянням:
 Генетика популяцій   Спадковість і мінливість організмів   Розмноження та індивідуальний розвиток організмів
де р – частота алеля А, q – частота алеля а, р2 – частота генотипу АА, 2pq – частота генотипу Аа, q2 – частота генотипу аа.
Закон Харді-Вайнберга дозволяє обчислити частоти алелей і генотипів у випадках, коли не всі генотипи можуть бути ідентифіковані через домінантність деяких алелей. Цей закон справедливий за відсутності чинників, що змінюють концентрації алелей: відбору, міграцій, мутацій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Генетика популяцій – Спадковість і мінливість організмів – Розмноження та індивідуальний розвиток організмів - Довідник з біології


Генетика популяцій – Спадковість і мінливість організмів – Розмноження та індивідуальний розвиток організмів