ГРУНТ ВИРОБКИ

Екологія – охорона природи

ГРУНТ ВИРОБКИ – порода, яка виймається з літосфери в процесі гірн. розробок під час видобування корисних копалин. Часто токс.
ГРУНТ ВИРОБКИ