Інновації базисні

Інновації базисні – значні капітало – та наукомісткі нововведення у розвиток основної продуктивної сили (людини), техніки, технології, науки, інформатики, предметів праці та використовуваних людьми сил природи, що зумовлюють формування нового технологічного способу виробництва. Так, у розвитку основної продуктивної сили до таких відносять нововведення у сучасну медицину, систему освіти, рекреаційні послуги та ін.; у сфері техніки – інформаційної технології, телекомунікації, інтернет, індустріально-інформаційні комплекси; у сфері технології – лазерні, плазмові, мембранні біотехнології, космічні та безвідходні екологічно чисті технології. 1.6. мають, як правило, міжгалузевий характер, потребують значних ризикованих інвестицій, розвитку інфраструктури, а отже, всебічної підтримки держави.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Інновації базисні - Економічний словник


Інновації базисні