ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІСТЬ

Культурологічний словник

ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІСТЬ (від лат. між та люди) – специфічна, особлива спільність між суб’єктами дії, умов, одна із вад взаєморозуміння та взаємодії, сфера спільних для суб’єктів значень та смислів.
ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІСТЬ