ІЄРАРХІЯ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ

Екологія – охорона природи

ІЄРАРХІЯ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ – супідрядність функц. систем Всесвіту, коли менші підсистеми складають більші системи, які, в свою чергу, є підсистемами ще більших систем.
ІЄРАРХІЯ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ