СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Екологія – охорона природи

СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ – умови існування (сукупність абіотичних та біотичних чинників) окремого організму або біоценозу загалом, що впливають на їхній ріст і розвиток.
СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ