Карпатський економічний район – РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Карпатський економічний район

Коротка економіко-географічна характеристика

Карпатський економічний район включає чотири області: Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську і Чернівецьку. Він розташований на крайньому заході України і межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Прикордонне положення, специфічні природні умови значною мірою вплинули на формування його народногосподарського

комплексу.

Регіон займає площу 56,6 тис. км2 або 9,4% території України. Тут проживає 6368,2 тисяч осіб, з них міського населення – 3172,3, сільського – 3195,9 тисяч.

Географічне положення району досить вигідне, оскільки він знаходиться у центрі Європи на перетині транспортних шляхів із заходу на схід та з півночі на південь.

Основою господарського комплексу Карпатського економічного району є промисловість, сільське господарство, капітальне будівництво, транспорт. Обсяг ВВП району в 2000 р. склав 15300,4 млн. гривень.
Карпатський економічний район – РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ