КУЛЬТУРА ВИРОБНИЦТВА

Культурологічний словник

КУЛЬТУРА ВИРОБНИЦТВА – комплексний показник, що відображає ступінь відповідності технології та організації виробництва ергономічним (див. Ергономіка), фізіологічним, естетичним, економічним, соціальним вимогам і відбиває рівень задоволеності працівника процесом праці, її змістом і характером.
КУЛЬТУРА ВИРОБНИЦТВА - Культурологічний словник


КУЛЬТУРА ВИРОБНИЦТВА