Матриця

Матриця – відображення у табличній формі певної сукупності числових значень, розташованих у вузлах умовної решітки.
Матриця