Мотив моральний

Мотив моральний – внутрішня рушійна сила, внутрішнє спонукання людини до моральності, моральної поведінки. М. м. у сфері економіки зумовлений глибоким усвідомленням економічних потреб, намірів, цінностей окремої людини, трудового колективу і суспільства. Важливу роль у цьому процесі відіграють рівень розвитку національної самосвідомості, національного економічного мислення тощо. М. м. значною мірою розкривається у моральних принципах, які фіксують найважливіші риси, культуру взаємин між людьми, людиною і трудовим колективом, людиною

і суспільством, людиною і природою. В них відображено розуміння сутності та мети суспільства (справедливого і несправедливого), окремої людини та її життя, критеріїв добра і зла, моральних норм, цінностей та ідеалів. Відповідно до цього мають формуватися соціально-економічні критерії виробництва, освіти, гуманізації та екологізації використовуваної й розроблюваної техніки і технології. Залежно від цього формується ставлення людини до самої себе, до інших людей. Ядро такої оцінки – повага людини до своєї праці, професії, праці інших людей. Без такої поваги особа морально деградує. В М. м. вагоме значення
мають особисті переконання людини, її самооцінка, чесність, почуття добра й колективізму. Економічна теорія не вивчає мораль і М. м. як такі, а лише їх вплив на продуктивність праці, ефективність суспільного виробництва. Роль цих аспектів економічної науки зростатиме, оскільки вони істотно впливають на розвиток сутнісних сил людини, а отже, на основний елемент національного багатства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Мотив моральний - Економічний словник


Мотив моральний